Certifikat

Min nuvarande Certifiering gäller till 2023-05-22.
Jag sitter med i styrelsen för KARF (Kontrollansvarigas Riksförening)