Kort presentation av mitt företag

KA-Jåkern Blekinge bildades i november 2016. Då jag i ca 25 år haft 2 olika företag med innovationer och musikutgivning var det dags att renodla till EN verksamhet.
Med mina ca fyrtio år i byggbranschen, huvudsakligen i produktionsledet, är det roligt att kunna arbeta som kontrollansvarig. Jag har arbetat med villor, om- och tillbyggnader, industrier, lägenheter mm.
Sedan 2006 har jag arbetat som kvalitetsansvarig, och sedan 2012 som certifierad kontrollansvarig N SC0325-11. Arbetsområdet är i första hand Blekinge.
Numera arbetar jag även som projektledare. Då hjälper jag mina kunder med hela projektet. Detta innebär kontakter med samtliga myndigheter, entreprenörer, arkitekter och konstruktörer.