Nyheter

Jag ingår från 2018 i KARF’s styrelse. KARF är Kontrollansvarigas Riksförbund.