Tjänster

• Vi kan förmedla tjänster såsom byggkonstruktörer, arkitekter, byggentreprenörer och underentreprenörer främst inom närområdet i Blekinge.
• Fotodokumentation under byggtiden, samt redovisning till myndigheter och konsulter enligt kundens önskemål.