Tjänster

• Jag kan förmedla tjänster såsom byggkonstruktörer, arkitekter, byggentreprenörer och underentreprenörer främst inom närområdet i Blekinge.

• Jag kan även stå som projektledare i samband med byggnationer av villor, ombyggnader, lägenheter mm.

• Fotodokumentation under byggtiden, samt redovisning till myndigheter och konsulter enligt kundens önskemål.